« Efe 2:16 List do Efezjan 2:17 Efe 2:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przyszedszy zwiastował wam pokój, którzy daleko, i którzy blisko.
2.WUJEK.1923I przyszedłszy opowiedział pokój wam, którzyście byli daleko, i pokój tym, którzy blizko.
3.RAKOW.NTI przyszedszy opowiedział pokój wam którzyście daleko, i tym którzy blisko;
4.GDAŃSKA.1881I przyszedłszy opowiedział pokój wam, którzyście dalekimi i którzyście bliskimi.
5.GDAŃSKA.2017A gdy przyszedł, zwiastował pokój wam, którzy byliście daleko, i tym, którzy byli bliscy.
6.JACZEWSKIZwiastował on pokój tak wam poganom, jako i żydom.
7.SYMONPrzyszedłszy, zwiastował on pokój wam, którzyście byli daleko: i pokój tym, którzy byli blizko:
8.MARIAWICII przyszedłszy, opowiedział pokój wam, którzyście byli daleko, i pokój tym, którzy byli blizko;
9.DĄBR.WUL.1973I przybywszy głosił pokój wam, którzy byliście daleko, i pokój tym, którzy byli blisko,
10.DĄBR.GR.1961Przybył głosić pokój wam, którzy byliście daleko, i pokój tym, którzy byli blisko,
11.TYSIĄCL.WYD5A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko,
12.BRYTYJKAI przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko.
13.POZNAŃSKAA przyszedłszy ogłosił ewangelię pokoju wam, będącym daleko, oraz pokój tym, co są blisko.
14.WARSZ.PRASKATak więc Chrystus przyszedł, by zwiastować Dobrą Nowinę pokoju zarówno tym, którzy są daleko [od Boga], jak i wam, którzy jesteście blisko [Niego].
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc przyszedł i ogłosił dobrą nowinę pokój wam, tym daleko i pokój tym blisko.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy przyszedł, ogłaszał pokój. Niósł go wam, pochodzącym z daleka, podobnie jak tym pochodzącym z bliska,
17.TOR.PRZ.A gdy przyszedł, ogłosił dobrą nowinę pokoju wam, którzy byliście daleko, i którzy byliście blisko.