« Efe 2:17 List do Efezjan 2:18 Efe 2:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ponieważ przezeń mamy przystęp oboi w jednem duchu ku ojcu.
2.WUJEK.1923Albowiem przezeń mamy przystęp oboje w jednym Duchu do Ojca.
3.RAKOW.NTAbowiem przezeń mamy przystęp oboi w jednym duchu do onego Ojca.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem przezeń mamy przystęp obie strony w jednym Duchu do Ojca.
5.GDAŃSKA.2017Przez niego bowiem my, obie strony, mamy przystęp w jednym Duchu do Ojca.
6.JACZEWSKIWszyscy my teraz ożywieni jednym duchem, mamy przystęp do Ojca.
7.SYMONalbowiem przezeń obie strony w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.
8.MARIAWICIalbowiem przez Niego jedni i drudzy mamy przystęp do Ojca w jednym Duchu.
9.DĄBR.WUL.1973ponieważ przezeń i jedni, i drudzy mamy przystęp w jednym Duchu do Ojca.
10.DĄBR.GR.1961ponieważ przez niego i jedni, i drudzy mamy przystęp w jednym Duchu do Ojca.
11.TYSIĄCL.WYD5bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.
12.BRYTYJKAAlbowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu.
13.POZNAŃSKAPrzez Niego mamy jedni i drudzy dostęp do Ojca w jednym Duchu.
14.WARSZ.PRASKAPrzez Chrystusa bowiem wszyscy my [Żydzi i nie–Żydzi], korzystając z pomocy tego samego Ducha, mamy dostęp do Ojca.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo przez niego, w jednym Duchu, wszyscy mają dostęp do Ojca.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITgdyż przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, w jednym Duchu.
17.TOR.PRZ.Przez Niego bowiem mamy przystęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu.