« Efe 2:18 List do Efezjan 2:19 Efe 2:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przeto już nie jesteście obcy, i przychodnie, aleście sąsiedzi świętych, i domownicy Boży.
2.WUJEK.1923A przeto już nie jesteście goście i przychodnie, aleście mieszczanie z świętymi i domownicy Boży,
3.RAKOW.NTPrzeto tedy już więcej nie jesteście gośćmi i przychodniami, ale spółmieszczany z świętymi, i domowniki Bożymi.
4.GDAŃSKA.1881A przetoż już więcej nie jesteście gośćmi i przychodniami, ale spółmieszczaninami świętych i domownikami Bożymi.
5.GDAŃSKA.2017A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami z świętymi i domownikami Boga;
6.JACZEWSKII wy już teraz nie jesteście tylko gośćmi i przychodniami, - ale współobywatelami świętych i domownikami Boga.
7.SYMONA tak nie jesteście już obcymi i przychodniami, aleście spółobywatelami świętych, i domownikami Bożymi:
8.MARIAWICIA przeto już nie jesteście obcymi i przychodniami, ale jesteście mieszczanami Świętych i domownikami Bożymi,
9.DĄBR.WUL.1973Nie jesteście już więc obcymi i przychodniami, ale współobywatelami świętych i domownikami Boga,
10.DĄBR.GR.1961Nie jesteście już więc obcymi i przychodniami, ale współobywatelami świętych i domownikami Boga,
11.TYSIĄCL.WYD5A więc nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga -
12.BRYTYJKATak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga,
13.POZNAŃSKAA zatem nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale współobywatelami świętych i domowników Boga.
14.WARSZ.PRASKAZatem wy również [ongiś poganie] nie jesteście już cudzoziemcami i przychodniami z daleka lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem więc, już nie jesteście obcymi i mieszkającymi obok, ale współobywatelami świętych oraz domownikami Boga,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTak więc nie jesteście już obcymi, przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga.
17.TOR.PRZ.I dlatego już nie jesteście obcymi i przychodniami, ale współobywatelami świętych i domownikami Boga,