« Efe 2:19 List do Efezjan 2:20 Efe 2:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pobudowani na fundamencie Apostołów i proroków, na samem istem podwęgielnem (kamieniu na) Christu Jesusie.
2.WUJEK.1923Wybudowani na fundamencie Apostołów i proroków, gdzie głównym węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus.
3.RAKOW.NTPrzybudowani na fundamencie Apostołów i Proroków, gdzie jest przedniejszym węgłowym kamieniem jego Jezus Christus;
4.GDAŃSKA.1881Zbudowani na fundamencie Apostołów i proroków, którego jest gruntownym węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus,
5.GDAŃSKA.2017Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus;
6.JACZEWSKIJesteście domem zbudowanym na fundamencie założonym przez Apostołów i Proroków, a kamieniem węgielnym tego domu jest JEZUS CHRYSTUS.
7.SYMONbudowaniem, opartem na fundamencie Apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus:
8.MARIAWICIzbudowani na fundamencie Apostołów i Proroków, gdzie głównym narożnym kamieniem Sam Jezus Chrystus,
9.DĄBR.WUL.1973wzniesieni na fundamencie Apostołów i Proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.
10.DĄBR.GR.1961wzniesieni na fundamencie Apostołów i Proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.
11.TYSIĄCL.WYD5zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus.
12.BRYTYJKAZbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus,
13.POZNAŃSKAZbudowani jesteście na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.
14.WARSZ.PRASKA[Wy również] jesteście budowlą wzniesioną na fundamencie, który tworzą apostołowie i prorocy, wsparci o ten kamień węgielny, którym jest sam Jezus Chrystus.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wybudowanymi na fundamencie apostołów i proroków, a jego kamieniem narożnym jest Jezus Chrystus.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITStoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus.
17.TOR.PRZ.Zbudowanymi na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus,