« Efe 2:20 List do Efezjan 2:21 Efe 2:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Na którem wszytko budowanie zgodnie złożone, roście w kościół święty w Panu.
2.WUJEK.1923Na którym wszystko budowanie wywiedzione, rośnie w kościół święty w Panu,
3.RAKOW.NTNa którym wszytko budowanie społu przystosowane roście w przybytek święty w Panu;
4.GDAŃSKA.1881Na którym wszystko budowanie wespół spojone rośnie w kościół święty w Panu;
5.GDAŃSKA.2017Na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu;
6.JACZEWSKITak stawiany wszelki budynek staje się świętym kościołem Pańskim.
7.SYMONna którym wszystko budowanie, z sobą spojone, rośnie w Kościół święty w Panu:
8.MARIAWICIna Którym cała budowa wywiedziona i z Nim spojona rośnie w Kościół święty w Panu,
9.DĄBR.WUL.1973W nim wszystko budowanie z sobą spojone rośnie w Kościół święty w Panu,
10.DĄBR.GR.1961W nim cała budowla z sobą spojona, rośnie w Kościół święty w Panu,
11.TYSIĄCL.WYD5W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię,
12.BRYTYJKANa którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu,
13.POZNAŃSKAW nim cała budowla zespolona rozrasta się w świętą Panu świątynię,
14.WARSZ.PRASKATo dzięki Niemu cała budowla zespolona wznosi się coraz bardziej ku górze jako wspaniała świątynia w Panu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W nim cała, składana razem budowla, wzrasta na czystą świątynię w Panu,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW Nim cała budowla, jako spójna całość, rośnie na święty przybytek w Panu.
17.TOR.PRZ.W którym cała budowla razem spajana wzrasta w świętą w Panu świątynię;