« Efe 2:3 List do Efezjan 2:4 Efe 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz Bóg bogaty będąc w miłosierdziu, prze mnogą miłość swoję, którą umiłował nas.
2.WUJEK.1923Lecz Bóg, (który jest bogatym w miłosierdziu), dla zbytniéj miłości swojéj, którą nas umiłował,
3.RAKOW.NTLecz Bóg bogatym będąc w miłosierdziu, dla wielkiej miłości swojej, którą umiłował nas,
4.GDAŃSKA.1881Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdziu, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował.
5.GDAŃSKA.2017Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował;
6.JACZEWSKIBóg zaś, którego miłosierdzia i miłości nie ma granic, ulitował się nad nami;
7.SYMONale Bóg, który bogatym jest w miłosierdziu, dla zbytniej miłości swojej, którą nas umiłował:
8.MARIAWICIAle Bóg, Który jest bogatym w miłosierdziu, dla zbytniej miłości Swej, którą nas umiłował,
9.DĄBR.WUL.1973Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował,
10.DĄBR.GR.1961Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował,
11.TYSIĄCL.WYD5A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował,
12.BRYTYJKAAle Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował,
13.POZNAŃSKAlecz Bóg w ogromie miłosierdzia i swojej wielkiej miłości, jaką nas umiłował, przywrócił nam życie
14.WARSZ.PRASKALecz Bóg jest przebogaty w swoim miłosierdziu, a Jego wielka miłość, którą nas umiłował, sprawiła,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Bóg, co jest bogaty w miłosierdzie, przez swoją wielką miłość, którą nas umiłował,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak Bóg, hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością do nas,
17.TOR.PRZ.Bóg natomiast, będąc bogatym w miłosierdzie, przez swoją wielką miłość, którą nas umiłował,