« Efe 2:4 List do Efezjan 2:5 Efe 2:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Będące już martwemi, upadkami, społem ożywił z Christusem którego łaską jesteście zbawieni.
2.WUJEK.1923I gdyśmy byli umarłymi przez grzechy, ożywił nas społem w Chrystusie, (którego łaską jesteście zbawieni).
3.RAKOW.NTNas też którzyśmy byli umarłymi dla upadków, społu żywymi uczynił z Christusem; (łaską jesteście zbawieni;)
4.GDAŃSKA.1881I gdyśmy byli umarłymi w grzechach, ożywił nas pospołu z Chrystusem, (gdyż łaską zbawieni jesteście)
5.GDAŃSKA.2017I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni;
6.JACZEWSKIi gdyśmy z powodu grzechów umarłymi byli, przez Chrystusa wzbudził on nas do życia i z łaski jego zbawieni jesteśmy.
7.SYMONgdyśmy i my umarłymi byli przez grzechy, ożywił nas razem z Chrystusem (boć łaską Jego zbawieni jesteście),
8.MARIAWICIchociaż byliśmy umarłymi w grzechach, ożywił nas pospołu z Chrystusem (Którego łaską jesteście zbawieni),
9.DĄBR.WUL.1973gdyśmy byli umarłymi przez grzechy, ożywił nas w Chrystusie (bo łaską jego zbawieni jesteście),
10.DĄBR.GR.1961gdyśmy byli umarłymi przez występki, ożywił nas w Chrystusie (bo łaską zbawieni jesteście),
11.TYSIĄCL.WYD5i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia łaską - [bowiem] jesteście zbawieni -
12.BRYTYJKAI nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście –
13.POZNAŃSKArazem z Chrystusem, chociaż przez grzechy byliśmy pogrążeni w śmierci. Wasze zbawienie z łaski zostało dokonane.
14.WARSZ.PRASKAiż właśnie wtedy, gdy byliśmy umarli z powodu naszych występków, przywrócił nas razem z Chrystusem do życia. [Tylko] dzięki łasce Bożej zostaliśmy ocaleni.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i nas, będących umarłymi w fałszywych krokach ożywił razem z Chrystusem (bowiem łaską jesteście ocaleni od śmierci).
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi to martwych z powodu upadków, ożywił nas z Chrystusem. Bo z łaski jesteście zbawieni.
17.TOR.PRZ.I to nas, będących martwymi w upadkach, ożywił wraz z Chrystusem – łaską jesteście zbawieni,