« Efe 2:6 List do Efezjan 2:7 Efe 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby pokazał w wieki przyszłe przeobfite bogactwo łaski swej w dobrotliwości na nas w Christu Jesusie.
2.WUJEK.1923Aby okazał w nadchodzących wiekach obfite bogactwa łaski swojéj, w dobrotliwości przeciwko nam w Chrystusie Jezusie.
3.RAKOW.NTAby okazał w wiekach nadchodzących ono przewyższające bogactwo łaski swej, w dobrotliwości przeciwko nam w Christusie Jezusie.
4.GDAŃSKA.1881Aby okazał w przyszłych wiekach ono nader obfite bogactwo łaski swojej, z dobrotliwości swojej przeciwko nam w Chrystusie Jezusie.
5.GDAŃSKA.2017Aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie.
6.JACZEWSKIaby przyszłym pokoleniom dać dowód wielkiego bogactwa swej łaski i dobroci, które nam dał przez Jezusa Chrystusa:
7.SYMONaby w przyszłych wiekach okazał przeobfite bogactwo łaski swojej w swej ku nas dobroci, w Chrystusie Jezusie.
8.MARIAWICIaby okazał w przyszłych wiekach hojność bogactwa łaski Swojej, w dobroci nad nami w Chrystusie Jezusie.
9.DĄBR.WUL.1973aby przyszłym wiekom okazać obfite bogactwa swej łaski w dobroci względem nas w Chrystusie Jezusie.
10.DĄBR.GR.1961Chciał przez to przyszłym wiekom okazać niezmierne bogactwo swej łaski, w dobroci względem nas w Chrystusie Jezusie.
11.TYSIĄCL.WYD5aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas, w Chrystusie Jezusie.
12.BRYTYJKAAby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie.
13.POZNAŃSKATak w przyszłych wiekach na przykładzie wyświadczonej nam dobroci w Chrystusie Jezusie chciał ukazać niewyczerpane bogactwo swej łaski.
14.WARSZ.PRASKAWszystko zaś to uczynił, aby okazać po wszystkie czasy bezmiar swej łaski udzielonej nam w Jezusie Chrystusie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.by w nadchodzących czasach, w dobrotliwości dla nas, okazać niezmierne bogactwo Jego łaski w Jezusie Chrystusie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITaby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas, właśnie w Chrystusie Jezusie.
17.TOR.PRZ.Aby okazać w nadchodzących wiekach przeobfite bogactwo swojej łaski w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie.