« Efe 2:7 List do Efezjan 2:8 Efe 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo łaską jesteście zbawieni, przez wiarę. A to nie zwas. Boży dar jest.
2.WUJEK.1923Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę, (i to nie z was, bo dar Boży jest).
3.RAKOW.NTŁaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę; i to nie z was; Boży to dar;
4.GDAŃSKA.1881Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, dar to Boży jest;
5.GDAŃSKA.2017Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.
6.JACZEWSKIz łaski tylko bowiem zbawieni jesteście przez wiarę, która również jest darem Bożym
7.SYMONBo łaską jego zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, bo i ona jest darem Bożym,
8.MARIAWICIAlbowiem z łaski jesteście przywiedzeni ku zbawieniu przez wiarę, i to nie z was, bo to jest dar Boży;
9.DĄBR.WUL.1973Łaską bowiem zostaliście zbawieni przez wiarę, i to nie z was, bo i ona jest darem Bożym,
10.DĄBR.GR.1961Łaską bowiem zostaliście zbawieni przez wiarę, i to nie z was, bo (i ona) jest darem Bożym,
11.TYSIĄCL.WYD5Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:
12.BRYTYJKAAlbowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
13.POZNAŃSKAPrzez łaskę bowiem jesteście zbawieni mocą wiary. Nie pochodzi to z waszej zasługi, lecz z daru Bożego.
14.WARSZ.PRASKAJesteście bowiem zbawieni mocą łaski przez wiarę. Tak więc jest to dar Boży, a nie wasze dzieło.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż jesteście zbawieni łaską z powodu wiary; i to nie z was, Boga to dar;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga.
17.TOR.PRZ.Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie z was; dar to Boga;