« Efe 2:8 List do Efezjan 2:9 Efe 2:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie z uczynków, aby się kto nie chłubił.
2.WUJEK.1923Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
3.RAKOW.NTNie z uczynków, aby się kto nie chłubił.
4.GDAŃSKA.1881Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
5.GDAŃSKA.2017Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.
6.JACZEWSKInie zaś skutkiem zasług naszych, by samemu sobie nie przyznawał któś zbawienia i nie chlubił się z tego.
7.SYMONnie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.
8.MARIAWICInie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
9.DĄBR.WUL.1973nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
10.DĄBR.GR.1961i nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
11.TYSIĄCL.WYD5nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.
12.BRYTYJKANie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
13.POZNAŃSKANie z uczynków, aby się nikt nie przechwalał.
14.WARSZ.PRASKANie zawdzięczacie go własnym wysiłkom i dlatego nikt z was nie może się nim chlubić.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił.
17.TOR.PRZ.Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił.