« Efe 3:9 List do Efezjan 3:10 Efe 3:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby oznajmiona teraz księstwom, i władzam w niebieskich, przez zbór, rozliczna mądrość Boża.
2.WUJEK.1923Aby teraz wiadoma była księstwom i zwierzchnościom na niebiosach przez kościół rozliczna mądrość Boża,
3.RAKOW.NTAby oznajmiona była teraz księstwam i zwierzchnościam na niebiesiech, przez Zbór, ona rozliczna mądrość Boża.
4.GDAŃSKA.1881Aby teraz przez zbór wiadoma była księstwom i mocom na niebiesiech nader rozliczna mądrość Boża.
5.GDAŃSKA.2017Aby teraz wieloraka mądrość Boga poprzez kościół stała się jawna zwierzchnościom i władzom w miejscach niebiańskich;
6.JACZEWSKIaby wszelaka mądrość jego ujawnioną została przez kościół księztwom i potęgom niebieskim.
7.SYMONaby księstwa i władze na niebiosach poznały przez Kościół wieloraką mądrość Bożą:
8.MARIAWICIaby była objawiona przez Kościół Księstwom i Mocom w Niebiesiech rozmaita mądrość Boga,
9.DĄBR.WUL.1973(Dzięki niej) księstwa i moce na niebiosach poznają przez Kościół wieloraką mądrość Bożą
10.DĄBR.GR.1961(Dzięki niej) księstwa i moce na niebiosach poznają przez Kościół wieloraką mądrość Bożą
11.TYSIĄCL.WYD5Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna Zwierzchnościom i Władzom na wyżynach niebieskich -
12.BRYTYJKAAby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą,
13.POZNAŃSKATeraz za pośrednictwem Kościoła zwierzchności i władze w przestworzach mają poznać wieloraką mądrość Boga,
14.WARSZ.PRASKATym samym Zwierzchności i Władze na wyżynach niebieskich już teraz poprzez Kościół poznają mądrość Bożą w jej wielorakich przejawach,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aby teraz, przez Zgromadzenie Wybranych, została dana do poznania mocom i potęgom w niebiosach wielka mądrość Boga,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITChodzi o to, aby teraz zwierzchności i władze na wysokościach nieba mogły poznać przez Kościół wszechstronną mądrość Boga,
17.TOR.PRZ.Aby teraz została przez Kościół oznajmiona władzom i zwierzchnościom w niebiosach różnorodna mądrość Boga,