« Efe 3:12 List do Efezjan 3:13 Efe 3:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego proszę nie osłabiajcie w frasunkach moich za was, co jest sława wasza.
2.WUJEK.1923Przetóż proszę, abyście nie ustawali w uciskach moich za was, która jest chwała wasza.
3.RAKOW.NTPrzetoż proszę abyście nie osłabiali dla ucisków moich za was, która jest chwała wasza.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż proszę, abyście nie słabieli dla ucisków moich za was, co jest chwałą waszą.
5.GDAŃSKA.2017Proszę zatem, abyście nie zniechęcali się z powodu moich utrapień, jakie znoszę dla was, bo to one są waszą chwałą.
6.JACZEWSKIPrzetoż, proszę was, nie upadajcie na duchu z powodu moich cierpień dla was: cierpienia te na chwałę wam wyjdą.
7.SYMONprzetoż proszę, abyście nie upadali na duchu dla ucisków moich za was, które są chlubą, waszą.
8.MARIAWICIPrzetoż proszę, żebyście nie upadali na duchu z powodu ucisków moich dla was, bo one są chwałą waszą.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu prześladowań moich za was, które są chlubą waszą.
10.DĄBR.GR.1961Dlatego proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu prześladowań moich za was, które są chlubą waszą.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego proszę, abyście się nie zniechęcali prześladowaniami, jakie znoszę dla was, bo to jest właśnie waszą chwałą.
12.BRYTYJKAPrzeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę, wszak to chwała wasza.
13.POZNAŃSKADlatego proszę was, abyście się nie załamywali z powodu prześladowań, które za was znoszę. To wasza chluba.
14.WARSZ.PRASKADlatego proszę was, żebyście nie upadali na duchu z powodu ucisków, jakie znoszę dla was; będą one źródłem jeszcze większej chwały waszej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Toteż proszę, abyście nie upadali na duchu pośród moich, większych niż wasze utrapień, co jest na waszą chwałę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego, proszę, niech was nie zrażają prześladowania, które znoszę ze względu na was. Oznaczają one przecież waszą chwałę.
17.TOR.PRZ.Dlatego proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu ucisków moich za was, które są waszą chwałą.