« Efe 3:15 List do Efezjan 3:16 Efe 3:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby dał wam wedle bogactwa sławy swej, mocą utwierdzić się, przez ducha swego we wnętrznego człowieka.
2.WUJEK.1923Aby wam dał wedle bogactw chwały swéj, żebyście byli mocą utwierdzeni przez Ducha jego we wnętrznego człowieka,
3.RAKOW.NTAby dał wam wedle bogactwa chwały swej, żebyście byli mocą utwierdzeni przez ducha jego, w wnętrznym człowiecze;
4.GDAŃSKA.1881Aby wam dał według bogactwa chwały swej, żebyście byli mocą utwierdzeni przez Ducha jego w wewnętrznym człowieku;
5.GDAŃSKA.2017Aby według bogactwa swej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez jego Ducha;
6.JACZEWSKIi modlę się o to, aby Bóg, odpowiednio do bogactwa chwały swojej, przez Ducha świętego umocnił dusze wasze,
7.SYMONaby udzielić wam raczył wedle bogactwa chwały swej, iżby każdy z was utwierdzony był mocą przez Ducha jego w wewnętrznym swym człowieku:
8.MARIAWICIaby wam dał według bogactw chwały Swojej moc, żebyście byli umocnieni przez Ducha Jego w wewnętrznego człowieka,
9.DĄBR.WUL.1973aby dał wam według bogactw chwały swojej, a za sprawą Ducha jego wzmocnić się potężnie w wewnętrznego człowieka, tak
10.DĄBR.GR.1961aby wam dał według bogactw chwały swojej, za sprawą jego Ducha wzmocnić się potężnie w wewnętrznego człowieka, tak
11.TYSIĄCL.WYD5aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego, by potężnie wzmocnił się wewnętrzny człowiek.
12.BRYTYJKABy sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku,
13.POZNAŃSKAżeby pozwolił wam według bogactwa swej chwały, przez Ducha swojego, umocnić w sobie wewnętrznego człowieka,
14.WARSZ.PRASKAprosząc Go, aby, według swej ogromnej chwały, umacniał w was za sprawą swego Ducha waszego wewnętrznego człowieka;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aby dał wam zostać wzmocnionymi co do wewnętrznego człowieka, według bogactwa Jego chwały oraz przez moc Jego Ducha.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITProszę, byście przez Jego Ducha zostali posileni mocą w wewnętrznym człowieku, stosownie do bogactwa Jego chwały.
17.TOR.PRZ.Aby dał wam według bogactwa swojej chwały, byście zostali mocą wzmocnieni przez Jego Ducha w wewnętrznym człowieku,