« Efe 3:16 List do Efezjan 3:17 Efe 3:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby (tak) mieszkał Christus przez wiarę wsercach waszych, wmiłości wkorzenieni, i ugruntowani.
2.WUJEK.1923Aby mieszkał Chrystus przez wiarę w sercach waszych: w miłości wkorzenieni i ugruntowani,
3.RAKOW.NTAby mieszkał Christus przez wiarę w sercach waszych; będąc w miłości wkorzenieni i ugruntowani,
4.GDAŃSKA.1881Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach waszych;
5.GDAŃSKA.2017Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości;
6.JACZEWSKIabyście wierząc w Chrystusa i miłując go, mieli go w sercu swojem;
7.SYMONaby Chrystus mieszkał przez wiarę w sercach waszych: żebyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani,
8.MARIAWICIaby Chrystus mieszkał przez wiarę w sercach waszych,
9.DĄBR.WUL.1973aby przez wiarę Chrystus zamieszkał w sercach waszych.
10.DĄBR.GR.1961żeby przez wiarę Chrystus zamieszkał w waszych sercach;
11.TYSIĄCL.WYD5Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości zakorzenieni i ugruntowani,
12.BRYTYJKAŻeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości,
13.POZNAŃSKAaby Chrystus zamieszkał w waszych sercach przez wiarę, zakorzeniając i ugruntowując w (was) miłość.
14.WARSZ.PRASKAaby Chrystus zamieszkał przez wiarę w waszych sercach przepełnionych i umocnionych miłością;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także aby z powodu wiary Chrystus zamieszkał w waszych sercach.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITProszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście - zakorzenieni i ugruntowani w miłości -
17.TOR.PRZ.Aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach,