« Efe 3:18 List do Efezjan 3:19 Efe 3:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(3:19a) Poznać też przywyzszającą (wszelki) rozum miłość Christusowę; abyście napełnieni do wszelkiej zupełności Bożej.
2.WUJEK.1923I poznać miłość Chrystusową przewyższającą naukę, abyście byli napełnieni wszelakiéj zupełności Bożéj.
3.RAKOW.NTI poznać onę przewyższającą miłość znajomości Christusowej; abyście byli napełnieni wszelkim napełnieniem Bożym.
4.GDAŃSKA.1881I poznać miłość Chrystusową przewyższającą wszelką znajomość, abyście napełnieni byli wszelaką zupełnością Bożą.
5.GDAŃSKA.2017I poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga.
6.JACZEWSKIi tę arcy rozumną miłość Chrystusową, i abyście się nią w zupełności przejęli.
7.SYMONi mogli poznać, jak nieskończenie przewyższa wszelką wiedzę miłość Chrystusowa: abyście napełnieni zostali całą pełnością Bożą.
8.MARIAWICIi mogli też poznać miłość Chrystusową, która przewyższa umiejętność, abyście byli napełnieni wszelką zupełnością Bożą.
9.DĄBR.WUL.1973abyście też mogli poznać, jak miłość Chrystusa przewyższa wszelką wiedzę i (w ten sposób) byli napełnieni całą pełnością Bożą.
10.DĄBR.GR.1961byście też mogli poznać, jak miłość Chrystusowa przewyższa wszelką wiedzę i (w ten sposób) byli napełnieni całą pełnością Bożą.
11.TYSIĄCL.WYD5i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Boga.
12.BRYTYJKAI mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą.
13.POZNAŃSKAoraz poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelką wiedzę i osiągnąć całą pełnię (darów) Bożych.
14.WARSZ.PRASKAabyście mogli dojść do przekonania, że miłość Chrystusa przewyższa wszelkie poznanie; abyście obfitowali w całą Pełnię Bożą.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Poznajcie też miłość Chrystusa, przewyższającą poznanie, abyście zostali urzeczywistnieni względem całej pełni Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa - abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga.
17.TOR.PRZ.I poznać także tę miłość Chrystusa, która przewyższa wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni do całej pełni Boga.