« Efe 3:1 List do Efezjan 3:2 Efe 3:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli wżdy słyszeliście szafarstwo łaski Bożej, która mi dana do was.
2.WUJEK.1923Jeźliście jedno słyszeli o szafowaniu łaski Bożéj, która mi jest do was dana.
3.RAKOW.NTGdyżeście słyszeli szafowanie onej łaski Bożej, która dana jest mnie do was;
4.GDAŃSKA.1881Jeźliście tylko słyszeli o udzieleniu łaski Bożej, która mi jest dana dla was,
5.GDAŃSKA.2017Jeśli tylko słyszeliście o udzieleniu łaski Boga, która jest mi dana dla was;
6.JACZEWSKINie wiem jednak, czyście słyszeli, w jaki to sposób powołał mnie Bóg do tego urzędu.
7.SYMONbo słyszeliście wszak o darze łaski, udzielonej mi od Boga dla was:
8.MARIAWICIjeśliście tylko słyszeli o szafunku łaski Bożej, która mi jest dana dla was;
9.DĄBR.WUL.1973jeśli tylko słyszeliście o łasce Bożej danej mi ze względu na was,
10.DĄBR.GR.1961jeżeli tylko słyszeliście o łasce Bożej danej mi ze względu na was,
11.TYSIĄCL.WYD5bo przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was,
12.BRYTYJKABo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra,
13.POZNAŃSKAI słyszeliście o łasce powołania, udzielonej mi ze względu na was przez Boga:
14.WARSZ.PRASKASłyszeliście z pewnością o zadaniach, jakie Bóg w swej dobroci zlecił mi dla waszego dobra.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.jeśli tylko usłyszeliście o podziale łaski Boga, danej mi względem was.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo zapewne słyszeliście o zadaniu danym mi z łaski Boga dla waszego dobra,
17.TOR.PRZ.Jeśli tylko słyszeliście o rozporządzeniu łaski Bożej, danej mi dla was,