« Efe 3:19 List do Efezjan 3:20 Efe 3:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(3:19b) Mogącemu lepak więcej wszytko uczynić z obfitości, niż prosiemy albo rozumiemy, wedle mocy okazującej się wnas.
2.WUJEK.1923A temu, który mocen jest wszystko daleko obficiéj uczynić, niż prosimy albo rozumiemy, wedle mocy, która w nas skutecznie robi:
3.RAKOW.NTA temu który może nadewszytko uczynić daleko obficiej o co prosimy abo myślimy, wedle onej mocy która się skutkiem pokazuje w nas,
4.GDAŃSKA.1881A temu, który może nade wszystko uczynić daleko obficiej niżeli prosimy albo myślimy, według onej mocy, która skuteczna jest w nas;
5.GDAŃSKA.2017Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy;
6.JACZEWSKIBogu, od którego mamy wszystko, o co go tylko prosimy, i który daje nam rozumienie wszystkiego
7.SYMONA temu, który ponad wszelką miarę uczynić może więcej, niż my prosimy, albo rozumiemy, wedle działającej w nas mocy:
8.MARIAWICIA temu, Który mocen jest wszystko daleko więcej uczynić, niż prosimy albo rozumiemy, według mocy, którą okazuje w nas,
9.DĄBR.WUL.1973A temu, który mocen jest uczynić daleko więcej, niż o to prosimy, albo pojmujemy, według działającej w nas mocy,
10.DĄBR.GR.1961A temu, który mocen jest uczynić daleko więcej, niż to, o co prosimy, albo pojmujemy według działającej w nas mocy,
11.TYSIĄCL.WYD5Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż to, o co my prosimy czy rozumiemy,
12.BRYTYJKATemu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy,
13.POZNAŃSKATemu, który działającą w nas mocą może uczynić daleko więcej niż to, o co prosimy lub co pojmujemy,
14.WARSZ.PRASKATemu zaś, który może mocą w nas działającą uczynić nieskończenie więcej niż to, o co Go prosimy lub o czym nawet możemy pomyśleć,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Temu, który może wcześniej wszystko uczynić z powodu działającej w nas mocy, i to więcej niż dużo o które prosimy lub poznajemy,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTemu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy,
17.TOR.PRZ.A Temu, który według mocy w nas działającej, może uczynić niezmiernie więcej, ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy,