« Efe 3:4 List do Efezjan 3:5 Efe 3:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Która inych wieków nie była oznajmiona synom człowieczym, jako teraz objawiona świętem Apostołom jego i prorokom.
2.WUJEK.1923Która inszych wieków nie była poznana od synów ludzkich, jako teraz objawiona jest świętym Apostołom jego i prorokom w Duchu.
3.RAKOW.NTKtóra w inszych rodzajach nie była oznajmiona synom ludzkim, jako teraz objawiona jest świętym Apostołom jego, i Prorokom przez ducha:
4.GDAŃSKA.1881Która inszych wieków nie była znajoma synom ludzkim, jako teraz objawiona jest świętym Apostołom jego i prorokom przez Ducha;
5.GDAŃSKA.2017Która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim, jak teraz została objawiona jego świętym apostołom i prorokom przez Ducha;
6.JACZEWSKIW innych czasach synowie ludzcy nie mieli tych wiadomości, jakie obecnie objawionemi zostały przez Ducha świętego Apostołom świętym i prorokom,
7.SYMONktóra w dawniejszych wiekach nie była znana synom ludzkim tak, jako teraz objawiona jest świętym Apostołom Jego i Prorokom przez Ducha:
8.MARIAWICIktóra nie była oznajmiona poprzednim pokoleniom synów ludzkich, tak jako teraz objawiona została świętym Apostołom Jego i Prorokom przez Ducha Świętego,
9.DĄBR.WUL.1973nie znanej ludziom dawnych pokoleń, tak jak teraz objawiona była w Duchu Świętym Apostołom jego i Prorokom:
10.DĄBR.GR.1961nieznanej ludziom dawnych pokoleń, tak jak teraz objawiona w Duchu jego świętym Apostołom i Prorokom:
11.TYSIĄCL.WYD5Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom,
12.BRYTYJKAKtóra nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona jego świętym apostołom i prorokom,
13.POZNAŃSKANie była ona ujawniona ludziom w minionych czasach, teraz zaś została objawiona przez Ducha Świętego apostołom i prorokom,
14.WARSZ.PRASKAPoprzednim pokoleniom ludzi tajemnica ta nie była objawiona tak, jak została ukazana przez Ducha świętym wyznawcom [Chrystusa], apostołom i prorokom.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.która w innych pokoleniach nie została wyjaśniona synom ludzi, aby teraz, w Duchu, zostać objawioną jego świętym apostołom i prorokom.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITzakrytą dla wcześniejszych pokoleń, a teraz objawioną w Duchu Jego świętym apostołom i prorokom.
17.TOR.PRZ.Która w poprzednich pokoleniach nie była oznajmiona synom ludzkim, tak jak teraz została objawiona Jego świętym apostołom i prorokom w Duchu,