« Efe 3:6 List do Efezjan 3:7 Efe 3:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Której zostałem sługą wedle daru łaski Bożej danej mi wedle sprawy mocy jego.
2.WUJEK.1923Któréjem się stał sługą wedle daru łaski Bożéj, która mi jest dana wedle skuteczności mocy jego.
3.RAKOW.NTKtóryiem się sstał sługą wedle daru onej łaski Bożej, która dana jest mnie, wedle skutecznej mocy jego.
4.GDAŃSKA.1881Której stałem się sługą według daru łaski Bożej, która mi jest dana według skutku mocy jego.
5.GDAŃSKA.2017Stałem się jej sługą według daru łaski Boga danej mi przez działanie jego mocy.
6.JACZEWSKIktórej ja, wedle w szczególny sposób udzielonej mi łaski, jestem głosicielem.
7.SYMONktórej stałem się ja sługą z daru łaski, danej mi od Boga wedle dzielności mocy jego:
8.MARIAWICIktórej ja stałem się sługą według daru łaski Bożej, która mi jest dana w działaniu mocy Jego.
9.DĄBR.WUL.1973Tej Ewangelii sługą stałem się według daru łaski Bożej danej mi przez Boga, przez skuteczną moc jego.
10.DĄBR.GR.1961Tej Ewangelii stałem się sługą według daru łaski Bożej danej mi przez Boga, przez skuteczną moc jego.
11.TYSIĄCL.WYD5Jej sługą stałem się z daru łaski Boga udzielonej mi przez działanie Jego potęgi.
12.BRYTYJKAKtórej sługą zostałem według daru łaski Bożej, okazanej mi przez jego wszechmocne działanie.
13.POZNAŃSKAA ja, Paweł, stałem się sługą tej ewangelii dzięki darowi łaski Bożej, udzielonej mi przez Jego skuteczne działanie.
14.WARSZ.PRASKAStałem się więc sługą Dobrej Nowiny dzięki okazanej mi łaskawości Bożej i na skutek działania Jego mocy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.której stałem się sługą według daru łaski Boga, danej mi z działania Jego mocy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITktórej rzecznikiem zostałem według daru łaski Bożej, danej mi stosownie do działania Jego mocy.
17.TOR.PRZ.Jej to stałem się sługą według daru łaski Bożej, danej mi według skutecznej mocy Jego.