« Efe 3:21 List do Efezjan 4:1 Efe 4:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574PRoszę przeto was ja więzień w panu, żebyście godnie chodzili wezwania, któremeście pozwani.
2.WUJEK.1923Proszę was tedy ja, więzień w Panu, abyście chodzili godnie powołaniu, któremeście powołani:
3.RAKOW.NTProszę tedy was ja więzień w Panu, abyście godnie postępowali onego wezwania, którym jesteście wezwani.
4.GDAŃSKA.1881Proszę was tedy ja więzień w Panu, abyście chodzili tak, jako przystoi na powołanie, którem jesteście powołani;
5.GDAŃSKA.2017Proszę więc was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani;
6.JACZEWSKIJa, więzień w Panu, proszę was, abyście żyli zgodnością odpowiednią powołaniu waszemu.
7.SYMONProszę was tedy, ja więzień w Panu, abyście wiedli życie, godne powołania, do którego wezwani jesteście:
8.MARIAWICIProszę was tedy ja więzień w Panu, abyście chodzili godnie w powołaniu tem, w którem jesteście powołani,
9.DĄBR.WUL.1973Proszę was tedy, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do którego wezwani jesteście,
10.DĄBR.GR.1961Proszę was tedy, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do którego jesteście wezwani,
11.TYSIĄCL.WYD5Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani,
12.BRYTYJKANapominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze,
13.POZNAŃSKAJa, więzień w Panu, zachęcam was przeto, abyście postępowali w sposób godny powołania, do którego zostaliście wezwani:
14.WARSZ.PRASKAProszę was zatem ja, więzień dla sprawy Pana, żebyście postępowali w sposób godny powołania, jakie zostało do was skierowane.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem was proszę, ja więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którym zostaliście wezwani.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami.
17.TOR.PRZ.Zachęcam was więc ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani,