« Efe 4:13 List do Efezjan 4:14 Efe 4:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Abychmy już nie byli dziećmi walającemi się i chwiejącemi się lada od wiatru nauki, w fortelu człowieczem, wchytrości ku podsadzie błędu.
2.WUJEK.1923Abyśmy już nie byli dziećmi chwiejącemi się, i nie byli uniesieni od każdego wiatru nauki przez złość ludzką, przez chytrość na oszukanie błędu.
3.RAKOW.NTAbyśmy więcej nie byli niemowiątkami chwiejącymi się i unoszącymi się każdym wiatrem nauki, przez fortylne oszukanie ludzkie, przez przewrotność ku podeściu zawiedzieniem.
4.GDAŃSKA.1881Abyśmy więcej nie byli dziećmi, chwiejącymi się i unoszącymi się każdym wiatrem nauki przez fortel ludzki i przez chytrość podejścia błędem.
5.GDAŃSKA.2017Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu.
6.JACZEWSKIa nie jako chwiejne dzieci, które się skłaniają za powiewem każdego wiatru nauki, jaki wzbudza niegodziwość ludzka, ich chytrość i oszustwo, do błędu wiodące.
7.SYMONabyśmy już nie byli dziećmi chwiejącemi się, unoszonemi od każdego wiatru przez oszukaństwa ludzi, przez chytre ich sposoby uwodzenia w błąd:
8.MARIAWICIabyśmy już nie byli małemi dziećmi chwiejącemi się i żebyśmy się nie dali unosić każdemu wiatrowi nauki w złości ludzkiej i chytrości ku zawiedzeniu w błąd;
9.DĄBR.WUL.1973Tak abyśmy już nie byli chwiejącymi się dziećmi, unoszonymi każdym podmuchem wiatru nauki przez złość ludzką i przez podstęp wiodący do błędu,
10.DĄBR.GR.1961Tak, abyśmy już nie byli chwiejącymi się dziećmi, unoszonymi każdym podmuchem wiatru nauki przez kłamliwą grę ludzką i przez podstęp wiodący na kręte ścieżki błędu,
11.TYSIĄCL.WYD5[Chodzi o to], abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu.
12.BRYTYJKAAbyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu,
13.POZNAŃSKAJuż nie będziemy dziećmi, które się zdają na igraszkę fal i poddają prądom nauki prowadzącej przez oszustwa i przebiegłość ludzką na manowce.
14.WARSZ.PRASKAW ten sposób przestaniemy już być dziećmi, unoszonymi przez różne fale i rzucanymi to tu, to tam byle podmuchem pseudopouczeń, wygłaszanych przez ludzi nieuczciwych i przebiegłych w sprowadzaniu innych na manowce fałszu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Abyśmy już nie byli niemowlętami, rzucanymi przez fale każdym wiatrem nauki i poprzez oszustwo ludzi, na skutek przebiegłości błędu w nikczemności prowadzonymi tam i z powrotem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITChodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi, rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami.
17.TOR.PRZ.Abyśmy więcej nie byli małymi dziećmi, rzucanymi przez fale i unoszonymi każdym wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie w metodycznym podstępie wciągania w błąd;