« Efe 4:14 List do Efezjan 4:15 Efe 4:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz prawdą się obchodząc wmiłości zroślibichmy w onego po wszemu, który jest głową (atoli) Chrystus.
2.WUJEK.1923A czyniąc prawdę w miłości, żebyśmy rośli w nim we wszystkiem, który jest głowa, Chrystus,
3.RAKOW.NTAle prawdy się trzymając, w miłości róśćmy w onego we wszystkich rzeczach, który jest głową, Christus;
4.GDAŃSKA.1881Ale szczerymi będąc w miłości, rośnijmy w onego we wszystkiem, który jest głową, to jest w Chrystusa,
5.GDAŃSKA.2017Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową – w Chrystusa.
6.JACZEWSKITrzymajmy się prawdy, trwajmy w miłości, w Chrystusie, który jest głową naszą; wzrastajmy każdy w swej łasce.
7.SYMONlecz żebyśmy raczej, trzymając się prawdy, w miłości, rośli we wszystkiem w tym, który jest głową, w Chrystusie,
8.MARIAWICIale prawdę czyniąc w miłości, żebyśmy wszędzie i we wszystkiem rośli w Tym, Który jest Głową, w Chrystusie,
9.DĄBR.WUL.1973ale byśmy czyniąc prawdę w miłości wzrastali we wszystko w tym, który jest głową, tj. w Chrystusie.
10.DĄBR.GR.1961ale byśmy będąc szczerzy w miłości wzrastali we wszystko, w tym, który jest głową, tj. w Chrystusie.
11.TYSIĄCL.WYD5Natomiast, żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko wzrastało ku Temu, który jest Głową - ku Chrystusowi.
12.BRYTYJKALecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa,
13.POZNAŃSKAAle żyjąc według zasad miłości, będziemy dorastali pod każdym względem do Niego, czyli Chrystusa, który jest Głową.
14.WARSZ.PRASKATymczasem my, żyjąc prawdziwie miłością, mamy sprawiać, by wszystko wzrastało ustawicznie ku Chrystusowi, który jest Głową.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale będąc szczerymi w miłości, byśmy całkowicie wzrośli ku niemu, Chrystusowi, który jest głową.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest Głową, Chrystusa.
17.TOR.PRZ.Lecz mówiąc prawdę w miłości, wszyscy wrośli w Tego, który jest głową – w Chrystusa,