« Efe 4:15 List do Efezjan 4:16 Efe 4:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zktórego wszytko ciało pospołu zgodnie złożone i spojone, przez każdego stawu stykanie, wedle skutku wmierze każdej części przymnażanie ciała czyni, ku zbudowaniu siebie wmiłości.
2.WUJEK.1923Z którego wszystko ciało złożone i spojone będąc, przez wszystkie stawy dodawania wedle skuteczności podług miary każdego członka, czyni pomnożenie ciała ku zbudowaniu samego siebie w miłości.
3.RAKOW.NTZ którego wszytko ciało społu przystosowane, i społu złączone, przez każde spojenie usługowania, według skutecznej mocy w mierze każdej zosobna części, wzrost ciała czyni, ku zbudowaniu samego siebie w miłości.
4.GDAŃSKA.1881Z którego wszystko ciało przystojnie złożone i spojone we wszystkich stawach, przez które jeden członek drugiemu posiłku dodaje przez moc, która jest w każdym członku, według miary jego, wzrost ciału należący bierze ku budowaniu samego siebie w miłości.
5.GDAŃSKA.2017Z niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach, dzięki działaniu każdego członka, stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości.
6.JACZEWSKIGłowa jednoczy wszystkie członki ciała, każdemu z nich wyznacza czynności odpowiednie do jego uzdolnienia: a tym sposobem całe ciało w miłości wzrasta.
7.SYMONz którego wszystko ciało dobrze złożone i związane, będąc zasilanem przez wszystkie stawy, wedle czynności odmierzonej dla każdego członka, przyczynia sobie wzrostu ku budowaniu samego siebie w miłości.
8.MARIAWICIz Którego wszystko Ciało spojone i splecione przez wszystkie stawy posługowania, stosownie do działania i miary każdego członka, czyni pomnożenie Ciała ku zbudowaniu swemu w miłości.
9.DĄBR.WUL.1973Z niego całe ciało złączone i zjednoczone wszystkimi spojeniami wzajemnych usług według sposobu działania właściwego każdemu członkowi, przyczynia sobie wzrostu i buduje się w miłości.
10.DĄBR.GR.1961Z niego całe ciało złączone i zjednoczone wszystkimi spojeniami wzajemnych usług, według zakresu działania właściwego każdemu członkowi, przyczynia sobie wzrostu i buduje się w miłości.
11.TYSIĄCL.WYD5Od Niego [poczynając] całe Ciało - zespalane i utrzymywane w łączności więzią umacniającą każdy z członków stosownie do jego miary - przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości.
12.BRYTYJKAZ którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości.
13.POZNAŃSKAW Nim całe Ciało zespala się i wiąże dzięki spełnianiu przez poszczególne członki wyznaczonych funkcji. Tak dokonuje się wzrost Ciała, które buduje się samo w sobie przez miłość.
14.WARSZ.PRASKAZ Niego też całe Ciało – zespolone i utrzymywane w jedności dzięki owemu powiązaniu, umacniającemu na swój sposób każdy z członków oddzielnie – wzrasta coraz widoczniej i buduje siebie w miłości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z powodu niego całe ciało jest razem składane i spajane wzdłuż każdego stawu pomocy, według działania, oraz w każdej jednej mierze sprawia sobie wzrost ciała, do swego budowania w miłości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZ Niego czerpie całe ciało. Każda jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości.
17.TOR.PRZ.Z którego całe ciało jest właściwie spajane i wiązane wszelkimi wzajemnie zasilającymi się połączeniami, zgodnie z działaniem w stosownej mierze każdej jego części, przyczynia się do wzrostu ciała dla budowania siebie w miłości.