« Efe 4:18 List do Efezjan 4:19 Efe 4:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którzy zuchwaliwszy się sami siebie podali niecnocie, ku brojeniu nieczystoty wszelkiej w ochocie.
2.WUJEK.1923Którzy przyszedłszy w rozpacz, udali samych siebie na niewstydliwość ku popełnieniu wszelakiéj nieczystości, ku łakomstwu.
3.RAKOW.NTKtórzy odżałowawszy, sami siebie udali na nie powścięgliwość, ku popełnianiu nieczystości wszelakiej z zbytecznością.
4.GDAŃSKA.1881Którzy zakamieniawszy, udali się na rozpustę ku popełnianiu wszelakiej nieczystości z chciwością.
5.GDAŃSKA.2017Oni, stawszy się nieczuli, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z zachłannością.
6.JACZEWSKIz rozpaczy oddali się oni nierządowi i chciwości.
7.SYMONa żyjąc bez nadziei, puścili się na rozpustę ku pełnieniu wszelkiej nieczystości, nienasyceni w swej żądzy.
8.MARIAWICIktórzy rozpaczając wydali się sami na bezwstyd ku czynieniu wszelakiej nieczystości i na chciwość.
9.DĄBR.WUL.1973Utraciwszy nadzieję oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości przez nienasycenie.
10.DĄBR.GR.1961Przytłoczeni rozpaczą oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości przez nienasycenie.
11.TYSIĄCL.WYD5Oni to, doprowadziwszy siebie do nieczułości [sumienia], oddali się rozpuście, popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste.
12.BRYTYJKAMając umysł przytępiony, oddali się rozpuście dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością.
13.POZNAŃSKAZatracali oni wyczucie tego, co szlachetne, tarzają się w rozpuście, oddając się bez opamiętania wszelkiego rodzaju nieczystości.
14.WARSZ.PRASKAZatracili poczucie wstydu, oddali się rozpuście, popełniając w swym wyuzdaniu wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oni stali się nieczułymi i samych siebie wydali zuchwałości, do robienia w chciwości każdej nieczystości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWyzbyli się oni uczuć i chciwie gonią za rozpustą oraz wszelką nieczystością.
17.TOR.PRZ.Którzy stali się nieczuli, samych siebie oddali rozpuście, czyniąc wszelką nieczystość z butną chciwością.