« Efe 4:1 List do Efezjan 4:2 Efe 4:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ze wszelaką pokorą i cichością z statecznością, znaszając jeden drugiego w miłości.
2.WUJEK.1923Z wszelaką pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc jeden drugiego w miłości,
3.RAKOW.NTZ wszelakim podłym o sobie rozumieniem, i cichością, z długocierpliwością, znaszając jedni drugich w miłości;
4.GDAŃSKA.1881Ze wszelaką pokorą i cichością, i z nieskwapliwością, znosząc jedni drugich w miłości,
5.GDAŃSKA.2017Z całą pokorą, łagodnością i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości;
6.JACZEWSKIBądźcie względem siebie uprzejmi, łagodni, cierpliwi; znoście się w miłości.
7.SYMONze wszelką pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc jeden drugiego w miłości:
8.MARIAWICIze wszelką pokorą i z cichością, z cierpliwością, jeden drugiego znosząc w miłości,
9.DĄBR.WUL.1973ze wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości,
10.DĄBR.GR.1961z całą pokorą, łagodnością i cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości,
11.TYSIĄCL.WYD5z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości.
12.BRYTYJKAZ wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości,
13.POZNAŃSKAz całą pokorą, łagodnością i cierpliwością, znosząc się nawzajem z miłości.
14.WARSZ.PRASKABądźcie zawsze pokorni, łagodni, cierpliwi. Znoście jedni drugich z [prawdziwą] miłością.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Według wszelkiej pokory, życzliwości i według wyrozumiałości, w miłości znosząc cierpliwie jedni drugich,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPostępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości.
17.TOR.PRZ.Z całą pokorą i łagodnością, i cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości.