« Efe 4:21 List do Efezjan 4:22 Efe 4:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Żebyście (mogli) złożyć wedle pierwszego obcowania, starego człowieka, każącego się wedle pożądliwości nierządu.
2.WUJEK.1923Abyście złożyli według dawnego obcowania starego człowieka, który się psuje według żądz błędu.
3.RAKOW.NTŻebyście odłożyli wy, według pierwszego obcowania, onego starego człowieka, który się kazi według pożądliwości omamienia.
4.GDAŃSKA.1881To jest, żebyście złożyli według pierwszego obcowania starego człowieka, który się psuje przez pożądliwości oszukiwające;
5.GDAŃSKA.2017Że – co się tyczy poprzedniego postępowania – powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze;
6.JACZEWSKIOto, - aby porzucić uprzednie życie, aby złożyć starego człowieka, który się psuje, w miarę tego, jak się oddaje błędom.
7.SYMONabyście, wraz z życiem dawniejszem, zwlekli z siebie starego człowieka, niszczonego przez żądze zwodnicze:
8.MARIAWICIabyście zwlekli z siebie starego człowieka, według którego dawniej żyliście, a który się psuje według zwodniczych żądz błędu,
9.DĄBR.WUL.1973to abyście wraz z życiem dawniejszym zwlekli z siebie dawniejszego człowieka, który niszczeje przez zwodnicze żądze.
10.DĄBR.GR.1961to byście wraz z życiem dawniejszym pozbyli się z siebie dawniejszego człowieka, który niszczeje przez zwodnicze żądze,
11.TYSIĄCL.WYD5że - co się tyczy poprzedniego sposobu życia - trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz,
12.BRYTYJKAZewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze,
13.POZNAŃSKA(że trzeba) zrzucić z siebie starego człowieka z jego dawnym sposobem życia, którego zwodnicze żądze doprowadzają do upadku,
14.WARSZ.PRASKAWiecie też, że trzeba wam wyzbyć się waszego dawnego człowieka, który niszczał wskutek ulegania złym pragnieniom.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Abyście odłożyli na bok to, co było w zgodzie z wcześniejszym zachowaniem starego człowieka, który niszczy samego siebie poprzez pragnienia oszustwa
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze.
17.TOR.PRZ.2023Zewlec z siebie starego człowieka z jego wcześniejszym postępowaniem, który niszczony jest przez zwodnicze pożądliwości,