« Efe 4:22 List do Efezjan 4:23 Efe 4:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A odnowić się duchem smysłu waszego.
2.WUJEK.1923A odnówcie się duchem umysłu waszego:
3.RAKOW.NTA iżbyście się odnowili duchem umysłu waszego.
4.GDAŃSKA.1881I odnowili się duchem umysłu waszego;
5.GDAŃSKA.2017I odnowić się w duchu waszego umysłu;
6.JACZEWSKIOdnówcież przeto dusze wasze
7.SYMONa odnowili się duchem umysłu waszego:
8.MARIAWICIi żebyście się odnowili duchem rozumu waszego,
9.DĄBR.WUL.1973Odnówcie się tedy duchem umysłu waszego
10.DĄBR.GR.1961abyście odnowili się duchem umysłu waszego
11.TYSIĄCL.WYD5odnawiać się duchem w waszym myśleniu
12.BRYTYJKAI odnówcie się w duchu umysłu waszego,
13.POZNAŃSKAodnowić ducha i myśli,
14.WARSZ.PRASKAMacie się stać całkowicie nowymi w waszym i umyśle, i sercu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a byli odnawiani Duchem waszej myśli,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu
17.TOR.PRZ.2023A dawać się odnawiać duchem w waszym umyśle,