« Efe 4:23 List do Efezjan 4:24 Efe 4:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I oblec nowego człowieka wedle Boga stworzonego, wsprawiedliwości, i wświątobliwości prawdy.
2.WUJEK.1923I obleczcie się w nowego człowieka, który wedle Boga stworzony jest w sprawiedliwości i świętobliwości prawdy.
3.RAKOW.NTI przyoblekli onego nowego człowieka, który wedle Boga stworzony jest w sprawiedliwości, i świętobliwości prawdy.
4.GDAŃSKA.1881I oblekli się w onego nowego człowieka, który według Boga stworzony jest w sprawiedliwości i w świętobliwości prawdy.
5.GDAŃSKA.2017I przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości.
6.JACZEWSKIi stańcie się nowym człowiekiem - takim, jakiego Bóg stworzył: człowiekiem sprawiedliwym i prawdziwie świętym.
7.SYMONi oblekli się w nowego człowieka, stworzonego na obraz Boży w sprawiedliwości i w świętości prawdziwej.
8.MARIAWICIi oblekli się w nowego człowieka, który według Boga stworzony został, w sprawiedliwości i w świętości prawdy.
9.DĄBR.WUL.1973i obleczcie się w nowego człowieka, który według Boga stworzony jest w sprawiedliwości i w świętości prawdy.
10.DĄBR.GR.1961i przyodziali się w nowego człowieka, który według Boga stworzony jest w sprawiedliwości i w świętości prawdy.
11.TYSIĄCL.WYD5i przyoblec się w człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.
12.BRYTYJKAA obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.
13.POZNAŃSKAprzyoblec się w nowego człowieka, stworzonego na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.
14.WARSZ.PRASKAMacie się przyoblec w człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz oblekli się w nowego człowieka, który został stworzony przez Boga w sprawiedliwości oraz świątobliwości prawdy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi oblec się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.
17.TOR.PRZ.I przyoblec się w nowego człowieka, który został stworzony według Boga w sprawiedliwości i w świętości prawdy.