« Efe 4:26 List do Efezjan 4:27 Efe 4:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A nie dajcie miejsca Dyabłu.
2.WUJEK.1923Nie dawajcie miejsca djabłu.
3.RAKOW.NTAni dawajcie miejsca dyabłu.
4.GDAŃSKA.1881Nie dawajcie miejsca dyjabłu.
5.GDAŃSKA.2017Nie dawajcie miejsca diabłu.
6.JACZEWSKIDiabeł niech nie ma miejsca w pośrodku was.
7.SYMONNie dawajcie miejsca djabłu.
8.MARIAWICINie dawajcie miejsca dyabłu.
9.DĄBR.WUL.1973Nie dawajcie przystępu szatanowi: kto kradł, niech już nie kradnie,
10.DĄBR.GR.1961nie dawajcie przystępu szatanowi. Kto kradł, niech już nie kradnie,
11.TYSIĄCL.WYD5Ani nie dawajcie miejsca diabłu!
12.BRYTYJKANie dawajcie diabłu przystępu.
13.POZNAŃSKAnie dawajcie przystępu diabłu.
14.WARSZ.PRASKANie dopuśćcie do tego, by diabeł wziął nad wami górę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie dawajcie także okazji temu oszczerczemu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi nie dawajcie diabłu przystępu.
17.TOR.PRZ.I nie dawajcie miejsca diabłu.