« Efe 4:28 List do Efezjan 4:29 Efe 4:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszelkie słowo plugawe z ust waszych niech nie wychodzi, ale jeśli jakie dobre ku zbudowaniu potrzeby aby dało wdzięczność słyszącym.
2.WUJEK.1923Wszelka mowa zła niech z ust waszych nie pochodzi; ale jeżli która dobra ku zbudowaniu wiary, aby łaskę zjednała słuchającym.
3.RAKOW.NTWszelka mowa zbótwiała niech z ust waszych nie wychodzi; ale jeśli która jest dobra ku zbudowaniu potrzebnemu, aby dała łaskę słuchającym.
4.GDAŃSKA.1881Żadna mowa plugawa niech z ust waszych nie pochodzi; ale jeźli która jest dobra ku potrzebnemu zbudowaniu, aby była przyjemna słuchającym.
5.GDAŃSKA.2017Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre, dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym.
6.JACZEWSKIŻadne złe słowo z ust waszych niechaj nie wychodzi. Mowa wasza niech będzie dobrą, niech służy ku zbudowaniu i pożytkowi słuchaczów.
7.SYMONŻadna zła mowa niech nie wychodzi z ust waszych, ale taka, która służy ku zbudowaniu w wierze, iżby była darem dla słuchających.
8.MARIAWICIŻadna zła mowa niech z ust waszych nie wychodzi, ale tylko taka, która jest dobra, ku zbudowaniu w wierze, aby dała łaskę tym, co słuchają.
9.DĄBR.WUL.1973Żadna zła mowa niech nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobra ku zbudowaniu wiary, aby była łaską dla słuchających.
10.DĄBR.GR.1961Żadna mowa obmierzła niech nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobra ku zbudowaniu potrzebujących, aby stała się łaską dla słuchających.
11.TYSIĄCL.WYD5Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym.
12.BRYTYJKANiech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają.
13.POZNAŃSKANiech z ust waszych nie wychodzi żadne brzydkie słowo, lecz tylko dobre, potrzebne ku zbudowaniu, by przyniosło łaskę tym, którzy go słuchają.
14.WARSZ.PRASKANiech z ust waszych nie wychodzi żadne złe słowo; mówcie tylko to, co pożyteczne, co służy zbudowaniu innych według potrzeby i czyni zadość pragnieniom tych, którzy słuchają waszego słowa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech nie wychodzi z waszych ust żadne wstrętne słowo; tylko jeśli ktoś ma odpowiednie do budowania sprawy, aby dało przysługę słuchającym.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co dobre, dla zbudowania w potrzebie, tak by na słuchających mogła spływać łaska.
17.TOR.PRZ.Niech żadne zgniłe słowo nie wychodzi z waszych ust, ale tylko dobre ku zbudowaniu, aby gdy trzeba, niosło życzliwość słuchającym.