« Efe 4:2 List do Efezjan 4:3 Efe 4:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pilnując zachować jedynostwo ducha wzwiązaniu pokoju.
2.WUJEK.1923Starając się, abyście zachowali jedność ducha w związce pokoju.
3.RAKOW.NTStarając się abyście zachowali onę jedność ducha w zwiąsce pokoju.
4.GDAŃSKA.1881Starając się, abyście zachowali jedność ducha w związce pokoju.
5.GDAŃSKA.2017Starając się zachować jedność Ducha w więzi pokoju.
6.JACZEWSKINiech was ożywia jeden duch; żyjcie z sobą w spokoju.
7.SYMONstarając się pilnie o to, abyście zachowali jedność ducha, połączeni z sobą węzłem pokoju.
8.MARIAWICIstarając się zachować jedność ducha w związce pokoju.
9.DĄBR.WUL.1973starając się zachować jedność ducha, złączeni węzłem pokoju.
10.DĄBR.GR.1961starając się zachować jedność ducha, złączeni węzłem pokoju.
11.TYSIĄCL.WYD5Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.
12.BRYTYJKAStarając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju:
13.POZNAŃSKAStarajcie się strzec jedności ducha za pomocą więzi, którą jest pokój.
14.WARSZ.PRASKAStarajcie się trwać w jedności, którą zapewnia wam Duch [Święty], troszcząc się nawzajem o zachowanie pokoju.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz starając się, aby w więzi pokoju dochować jedności Ducha.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDokładajcie starań, by zachować jedność Ducha w spójni pokoju -
17.TOR.PRZ.Gorliwie strzegąc jedności Ducha w spójni pokoju.