« Efe 4:29 List do Efezjan 4:30 Efe 4:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A nie zasmucajcie ducha świętego Bożego, wktórem zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia.
2.WUJEK.1923A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, w którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia.
3.RAKOW.NTA nie zasmucajcie onego ducha świętego Bożego, przez którego zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia.
4.GDAŃSKA.1881A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia.
5.GDAŃSKA.2017I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.
6.JACZEWSKINie zasmucajcie Ducha świętego, którego znamię na sobie zawsze nosić będziecie.
7.SYMONA nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, który wycisnął na was swą pieczęć na dzień odkupienia.
8.MARIAWICIA nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, Którym jesteście naznaczeni (jakby pieczęcią) na dzień odkupienia.
9.DĄBR.WUL.1973A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym naznaczeni jesteście na dzień odkupienia.
10.DĄBR.GR.1961A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym naznaczeni jesteście na dzień odkupienia.
11.TYSIĄCL.WYD5I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.
12.BRYTYJKAA nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.
13.POZNAŃSKANie zasmucajcie Ducha Świętego Boga, który was opatrzył (swoją) pieczęcią na dzień odkupienia.
14.WARSZ.PRASKANie zasmucajcie Świętego Ducha Bożego, którym zostaliście niejako opieczętowani, by trwać w nadziei osiągnięcia pełnego odkupienia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także nie smućcie Świętego Ducha Boga, w którym zostaliście uwierzytelnieni pieczęcią na dzień odkupienia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia.
17.TOR.PRZ.2023A nie zasmucajcie Ducha Świętego Boga, którym zostaliście zapieczętowani na dzień odkupienia.