« Efe 4:31 List do Efezjan 4:32 Efe 5:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:1) Bądźcie lepak jeden do drugiego dobrotliwi, miłosierni, łaskawie podarowywający sobie, jako i Bóg w Christusie złaski podarował wam.
2.WUJEK.1923Ale bądźcie łaskawi jedni przeciw drugim, miłosierni, odpuszczając jeden drugiemu, jako i Bóg w Chrystusie wam odpuścił.
3.RAKOW.NTLecz bądźcie jedni przeciwko drugim dobrotliwymi, litościwymi, podarującymi sobie, jako i Bóg w Christusie podarował wam.
4.GDAŃSKA.1881A bądźcie jedni przeciwko drugim dobrotliwi, miłosierni, odpuszczając sobie, jako wam Bóg w Chrystusie odpuścił.
5.GDAŃSKA.2017Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie.
6.JACZEWSKIbądźcie zaś łagodni, miłosierni, szczodrzy, jako i Bóg przez Chrystusa szczodrym jest dla was.
7.SYMONBądźcie raczej jedni dla drugich dobrymi, miłosiernymi, i odpuszczajcie jeden drugiemu, jako i Bóg w Chrystusie wam odpuścił.
8.MARIAWICIBądźcież tedy jedni względem drugich dobrotliwi, miłosierni, odpuszczając sobie nawzajem, jako i Bóg w Chrystusie odpuścił wam.
9.DĄBR.WUL.1973A bądźcie jedni dla drugich łaskawi, miłosierni, przebaczający sobie nawzajem, jako i Bóg przebaczył wam w Chrystusie.
10.DĄBR.GR.1961A bądźcie jedni dla drugich łaskawi, miłosierni; przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg przebaczył wam w Chrystusie.
11.TYSIĄCL.WYD5Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie.
12.BRYTYJKABądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.
13.POZNAŃSKABądźcie dla drugich dobrzy i miłosierni. Wybaczajcie sobie nawzajem, jak i wam przebaczył Bóg w Chrystusie.
14.WARSZ.PRASKABądźcie zaś jedni dla drugich dobrzy i miłosierni, przebaczajcie sobie nawzajem, ponieważ i Bóg przebaczył wam wszystko w Chrystusie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale jedni względem drugich stawajcie się łagodni, miłosierni; przebaczając sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie.
17.TOR.PRZ.2023A stańcie się jedni dla drugich łagodni, miłosierni, przebaczając sobie wzajemnie, tak jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie.