« Efe 4:3 List do Efezjan 4:4 Efe 4:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jedno ciało, i jeden duch, jakoście i wezwani w jednej nadziei zazwania waszego.
2.WUJEK.1923Jedno ciało i jeden duch, jako jesteście wezwani w jednéj nadziei wezwania waszego.
3.RAKOW.NTAbyście byli jednym ciałem, i jednym duchem, jako też jesteście wezwani w jednej nadziei onego wezwania waszego.
4.GDAŃSKA.1881Jedno jest ciało i jeden duch, jako też jesteście powołani w jednej nadziei powołania waszego.
5.GDAŃSKA.2017Jedno jest ciało i jeden Duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania.
6.JACZEWSKIBądźcie jednem ciałem i jednym duchem, jako do jednej nadziei powołani jesteście.
7.SYMONJedno ciało, i jeden duch, jako jesteście wezwani do jednej nadziei wezwania waszego.
8.MARIAWICIJedno ciało i jeden duch, jako i wezwani jesteście w jednej nadziei powołania waszego.
9.DĄBR.WUL.1973Jedno ciało i jeden duch, jako wezwani jesteście do jednej nadziei wezwania waszego.
10.DĄBR.GR.1961Jedno ciało i jeden duch, tak jak wezwani zostaliście do jednej nadziei waszego wezwania.
11.TYSIĄCL.WYD5Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie.
12.BRYTYJKAJedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania;
13.POZNAŃSKAJest jedno Ciało i jeden Duch, jak jest tylko jedna nadzieja, którą daje wasze powołanie.
14.WARSZ.PRASKAJedno bowiem [stanowicie] ciało, jeden jest też Duch [Święty], podobnie jak jedna tylko jest nadzieja, którą żyjecie dzięki waszemu powołaniu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ciało jest jedno i jeden Duch, tak jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei waszego powołania.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITjedno ciało i jeden Duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem.
17.TOR.PRZ.Jedno ciało i jeden Duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei waszego powołania.