« Efe 4:4 List do Efezjan 4:5 Efe 4:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeden pan, jedna wiara, jedno ponurzenie.
2.WUJEK.1923Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest.
3.RAKOW.NTJeden Pan, jedna wiara, jedno ponurzenie;
4.GDAŃSKA.1881Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest;
5.GDAŃSKA.2017Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest;
6.JACZEWSKIJednego mamy Pana, jednaką wyznajemy wiarę, jednaki przyjęliśmy chrzest.
7.SYMONJeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest.
8.MARIAWICIJeden Pan, jedna wiara, jeden Chrzest;
9.DĄBR.WUL.1973Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest.
10.DĄBR.GR.1961Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.
12.BRYTYJKAJeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest;
13.POZNAŃSKAJest tylko jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest;
14.WARSZ.PRASKAJeden jest również Pan, jedna wiara, jeden chrzest;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeden Pan, jedna wiara, jedno zanurzenie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest;
17.TOR.PRZ.Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest,