« Efe 4:5 List do Efezjan 4:6 Efe 4:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeden Bóg i ociec wszytkich, który nadewszytki, i przez wszytki, i we wszytkich was.
2.WUJEK.1923Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nade wszystkie i po wszystkich i we wszystkich nas.
3.RAKOW.NTJeden Bóg i Ociec wszystkich, który jest nad wszytki i po wszytkich, i we wszytkich was.
4.GDAŃSKA.1881Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nade wszystko i po wszystkich, i we wszystkich was.
5.GDAŃSKA.2017Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich.
6.JACZEWSKIJeden jest nad nami Bóg i Ojciec wszystkich, który wszystkiem włada, wszystko zaopatruje i w nas wszystkich być pragnie.
7.SYMONJeden Bóg i Ojciec wszystkich, który panuje nad wszystkimi, działa przez wszystkich, i jest we wszystkich nas.
8.MARIAWICIjeden Bóg i Ojciec wszystkich, Który jest nad wszystkimi, i przez wszystkich, i we wszystkich nas.
9.DĄBR.WUL.1973Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który panuje nad wszystkimi, działa przez wszystkich i jest we wszystkich nas.
10.DĄBR.GR.1961Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który panuje nad wszystkimi, działa przez wszystkich i jest we wszystkich.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
12.BRYTYJKAJeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
13.POZNAŃSKAjeden Bóg i Ojciec wszystkich, który (jest i działa) ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
14.WARSZ.PRASKAjeden Bóg i Ojciec wszystkich. On to rządzi wszystkimi, działa przez wszystkich i trwa we wszystkich.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, przy wszystkich, dla wszystkich oraz w was wszystkich.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITjeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
17.TOR.PRZ.Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkich, przez wszystkich i we wszystkich was.