« Efe 4:8 List do Efezjan 4:9 Efe 4:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz to wstąpił, co jest, jedno że też zstąpił był pierwej do niższych części ziemie?
2.WUJEK.1923A to, że wstąpił, cóż jest, jedno iż pierwéj był zstąpił do niższych części ziemie?
3.RAKOW.NTA to, wstąpił, cóż jest, jedno iż też zstąpił był wprzód na te niższe strony ziemie?
4.GDAŃSKA.1881Ale to, że wstąpił, cóż jest, jedno iż pierwej był zstąpił do najniższych stron ziemi?
5.GDAŃSKA.2017Lecz to, że wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że najpierw zstąpił do niższych regionów ziemi?
6.JACZEWSKIA kiedy Chrystus wstąpił w górę, toć wprzódy zstąpił na ten padół ziemski.
7.SYMONSłowo "wstąpił" cóż oznacza innego, jeżeli nie to, że pierwej był on zstąpił do nizkości ziemskich?
8.MARIAWICIA to (co powiada), że wstąpił, cóż jest innego, jeśli nie to, że też pierwej był zstąpił do niższych krain ziemi?
9.DĄBR.WUL.1973A cóż znaczy to, że wstąpił, jak tylko, że pierwej zstąpił był do niskości ziemskich?
10.DĄBR.GR.1961A cóż to znaczy, że wstąpił, jeśli nie to, że najpierw zstąpił do głębokości ziemskich?
11.TYSIĄCL.WYD5Słowo zaś wstąpił cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi?
12.BRYTYJKAA to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw zstąpił do podziemi?
13.POZNAŃSKACo znaczy to, że "wstąpił"? Czyż nie to, że (najpierw) zstąpił na niskości ziemskie?
14.WARSZ.PRASKALecz co znaczą słowa: wstąpił na wysokości? Otóż wynika z nich, że najpierw zstąpił do najniższych regionów ziemi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(Ale to „wstąpił” jak się dzieje, jeśli nie tak, że najpierw zszedł z góry na dół, do niższych terenów ziemi?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTo, że wstąpił, cóż innego oznacza niż to, że wcześniej zstąpił do niższych sfer ziemi?
17.TOR.PRZ.A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, jeżeli nie to, że najpierw zstąpił do niższych części ziemi?