« Efe 4:32 List do Efezjan 5:1 Efe 5:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:2) Bądźcie przeto naśladownicy Boży, jako dzieci miłe.
2.WUJEK.1923Bądźcież tedy naśladowcami Bożymi, jako synowie najmilsi,
3.RAKOW.NTBądźcie tedy naśladowniki Bożymi, jako dzieci miłe;
4.GDAŃSKA.1881Bądźcież tedy naśladowcami Bożymi, jako dzieci miłe;
5.GDAŃSKA.2017Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci;
6.JACZEWSKIStawajcie się Bogu podobni, jako jego najmilsi synowie.
7.SYMONBądźcież tedy naśladowcami Bożymi, jako synowie najmilsi:
8.MARIAWICIBądźcież tedy naśladowcami Boga jako synowie najmilsi,
9.DĄBR.WUL.1973Bądźcież tedy naśladowcami Bożymi jako synowie najmilsi
10.DĄBR.GR.1961Bądźcież tedy naśladowcami Bożymi jako synowie najmilsi
11.TYSIĄCL.WYD5Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane,
12.BRYTYJKABądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane,
13.POZNAŃSKANaśladujcie Boga jako (Jego) dzieci umiłowane.
14.WARSZ.PRASKANaśladujcie tedy Boga, gdyż jesteście Jego umiłowanymi dziećmi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem stawajcie się naśladowcami Boga, jako umiłowane dzieci.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNaśladujcie Boga jako ukochane dzieci.
17.TOR.PRZ.2023Stawajcie się więc naśladowcami Boga, jak dzieci umiłowane,