« Efe 5:9 List do Efezjan 5:10 Efe 5:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:10c) doznawając co jest lubo Bogu.
2.WUJEK.1923Doświadczając, co jest wdzięcznego Bogu:
3.RAKOW.NTDoświadczając co jest przyjemnego Panu.
4.GDAŃSKA.1881Obierając to, co by się podobało Panu;
5.GDAŃSKA.2017Badając to, co podoba się Panu;
6.JACZEWSKIBaczcie na to, co się Bogu podoba.
7.SYMONDoznawajcie, co miłem jest Bogu:
8.MARIAWICIUsiłujcie poznać, coby się najlepiej podobało Bogu,
9.DĄBR.WUL.1973Ćwiczcie się w tym, co miłe jest Bogu,
10.DĄBR.GR.1961Ćwiczcie się w tym, co miłe jest Bogu,
11.TYSIĄCL.WYD5Badajcie, co jest miłe Panu.
12.BRYTYJKADochodźcie tego, co jest miłe Panu
13.POZNAŃSKABaczcie na to, co jest miłe Panu.
14.WARSZ.PRASKAStarajcie się też zawsze o to, co miłe Panu,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uznawajcie to, co jest miłe Panu
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu.
17.TOR.PRZ.Badajcie, co jest miłe Panu;