« Efe 5:10 List do Efezjan 5:11 Efe 5:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A nie obcujcie z uczynkami nie pożytecznemi ciemności, lecz radszej (je) i strofujcie.
2.WUJEK.1923A nie spółkujcie z uczynkami niepożytecznemi ciemności, ale raczéj strofujcie.
3.RAKOW.NTA nie spółkujcie z uczynkami bezowocnymi ciemności, owszem raczej i przekonywajcie.
4.GDAŃSKA.1881A nie spółkujcie z uczynkami niepożytecznemi ciemności, ale je raczej strofujcie.
5.GDAŃSKA.2017I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie.
6.JACZEWSKINie miejcie udziału w bezpożytecznych sprawach ciemności: owszem, naganiajcie je.
7.SYMONi nic wspólnego nie miejcie z płonnymi uczynkami ciemności: ale je raczej karćcie.
8.MARIAWICIa nie bądźcie uczestnikami uczynków ciemności nic niepożytecznych, ale raczej je karćcie.
9.DĄBR.WUL.1973i nie miejcie nic wspólnego z płonnymi dziełami ciemności; raczej je zwalczajcie.
10.DĄBR.GR.1961i nie miejcie nic wspólnego z płonnymi dziełami ciemności; raczej je zwalczajcie.
11.TYSIĄCL.WYD5I nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, a raczej piętnując [je], nawracajcie [tamtych].
12.BRYTYJKAI nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie,
13.POZNAŃSKAI nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi czynami ciemności, co więcej, piętnujcie je.
14.WARSZ.PRASKAi nie miejcie nic wspólnego z tymi, którzy dopuszczają się uczynków ciemności. Starajcie się raczej odwieść ich od złego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie współuczestniczcie w bezowocnych czynach ciemności, ale raczej je poprawiajcie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie bądźcie uczestnikami bezowocnych czynów ciemności. Obnażajcie raczej ich bezwartościowość.
17.TOR.PRZ.I nie bądźcie współuczestnikami bezowocnych dzieł ciemności, ale je raczej karćcie.