« Efe 5:17 List do Efezjan 5:18 Efe 5:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A nie upijajcie się winem, wktórem jest zbytek, ale radszej napełniajcie się ducha.
2.WUJEK.1923A nie upijajcie się winem, w którem jest nieczystota, ale bądźcie napełnieni Duchem świętym,
3.RAKOW.NTA nie upijajcie się winem, w czym jest rozpusta, ale napełnicie się w duchu.
4.GDAŃSKA.1881A nie upijajcie się winem, w którem jest rozpusta; ale bądźcie napełnieni duchem,
5.GDAŃSKA.2017A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni Duchem;
6.JACZEWSKINie upijajcie się winem, które podnieca do niewstrzemięźliwości: ale napełniajcie się Duchem świętym.
7.SYMONA nie upijajcie się winem, bo to prowadzi do rozpusty: ale napełniajcie się Duchem świętym,
8.MARIAWICII nie upijajcie się winem, w którem jest nieczystość, ale napełniajcie się Duchem Świętym,
9.DĄBR.WUL.1973A nie upijajcie się winem, w którym tkwi rozpusta, ale napełniajcie się Duchem Świętym
10.DĄBR.GR.1961A nie upijajcie się winem, co wiedzie do rozpusty, ale napełniajcie się Duchem
11.TYSIĄCL.WYD5I nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem,
12.BRYTYJKAI nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha,
13.POZNAŃSKANie upijajcie się winem, bo to prowadzi do rozwiązłości, lecz napełnieni Duchem (Świętym)
14.WARSZ.PRASKANie upijajcie się też winem, bo to was doprowadzi do rozwiązłości, lecz bądźcie pełni Ducha [Świętego].
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie upijajcie się także winem, w którym jest rozwiązłość; ale bądźcie napełnieni przez Ducha,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać.
17.TOR.PRZ.I nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełniani w duchu,