« Efe 5:18 List do Efezjan 5:19 Efe 5:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówiąc sobie Psalmami i chwałami, i pieśniami duchownemi, pojąc i śpiewając w sercu waszem panu.
2.WUJEK.1923Rozmawiając sobie w Psalmiech i w pieśniach i w śpiewaniach duchownych, śpiewając i grając w sercach waszych Panu,
3.RAKOW.NTMówiąc sobie przez Psalmy, i pieśni, i śpiewania duchowne; śpiewając i grając w sercu swym Panu.
4.GDAŃSKA.1881Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swojem Panu,
5.GDAŃSKA.2017Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu;
6.JACZEWSKIMówcie między sobą słowami psalmów i hymnów; śpiewajcie pieśni duchowne, a śpiewajcie Panu z serca.
7.SYMONwygłaszając między sobą psalmy, i hymny, i pieśni duchowne, nucąc i śpiewając Panu w sercach waszych:
8.MARIAWICImówiąc sami sobie w Psalmach, i w hymnach, i w pieśniach duchownych, śpiewając i grając w pieśniach waszych Panu,
9.DĄBR.WUL.1973wygłaszając psalmy, hymny i pieśni duchowe, nucąc i śpiewając w sercach waszych Panu.
10.DĄBR.GR.1961wygłaszając psalmy, hymny i pieśni duchowe, nucąc i śpiewając w sercach waszych Panu.
11.TYSIĄCL.WYD5przemawiając do siebie wzajemnie psalmami i hymnami, i pieśniami pełnymi ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach.
12.BRYTYJKARozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu,
13.POZNAŃSKAodmawiajcie wspólnie psamly, hymny i pieśni duchowe. Śpiewajcie Panu z całego serca pieśń pochwalną.
14.WARSZ.PRASKAPrzemawiając jedni do drugich, posługujcie się psalmami, hymnami i pieśniami, pełnymi ducha [gorliwości] śpiewajcie Panu i wysławiajcie Go w waszych sercach.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.opowiadając sobie Psalmami, hymnami oraz duchowymi pieśniami, śpiewając i grając Panu w waszym sercu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni - z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu.
17.TOR.PRZ.Rozmawiając ze sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowe, śpiewając i grając w swoim sercu Panu,