« Efe 5:1 List do Efezjan 5:2 Efe 5:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:3) I chodźcie wmiłości, jako i Christus umiłował nas, i wydał siebie samego za nas offiarą i rzezią Bogu, na wonność dobrego zapachu.
2.WUJEK.1923A chodźcie w miłości, jako i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas obiatą i ofiarą Bogu na wonność wdzięczności.
3.RAKOW.NTI chodźcie w miłości, jako i Christus umiłował nas, i wydał samego siebie za nas, ofiarę i zabicie Bogu, ku wonności dobrej woniej.
4.GDAŃSKA.1881A chodźcie w miłości, jako i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie na ofiarę i na zabicie Bogu ku wdzięcznej wonności.
5.GDAŃSKA.2017I postępujcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń.
6.JACZEWSKIMiłujcie się, jako Chrystus umiłował nas i samego siebie wydał za nas na śmierć: stał się on dla nas miłą Bogu ofiarą.
7.SYMONa chodźcie w miłości, jako i Chrystus umiłował was, i wydał samego siebie za nas na dar i na ofiarę Bogu ku wdzięcznej wonności.
8.MARIAWICIi żyjcie w miłości, tak jako i Chrystus umiłował nas i wydał się Sam dla nas na ofiarę i hostyę Bogu ku miłej wonności.
9.DĄBR.WUL.1973i postępujcie w miłości, jako i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas na dar i na ofiarę, na wonność wdzięczności.
10.DĄBR.GR.1961i postępujcie w miłości, bo i Chrystus umiłował was i wydał samego siebie za nas na dar i na ofiarę (łaskawie) przyjętą przez Boga.
11.TYSIĄCL.WYD5i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu.
12.BRYTYJKAI chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności.
13.POZNAŃSKAŻyjcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał siebie samego za nas jako dar i ofiarę na wdzięczną wonność Bogu.
14.WARSZ.PRASKAW waszym postępowaniu kierujcie się miłością, bo Chrystus umiłował was i samego siebie wydał za nas jako ofiarę i dar o woni miłej dla Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także postępujcie w miłości, tak jak i Chrystus nas umiłował oraz z powodu nas oddał samego siebie Bogu na miłą woń zapachu, jako dobrodziejstwo i ofiarę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITŻyjcie też w miłości, podobnie jak Chrystus. On nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę niczym piękny zapach.
17.TOR.PRZ.2023I chodźcie w miłości, tak jak i Chrystus nas umiłował i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę dla Boga ku przyjemnej wonności.