« Efe 5:21 List do Efezjan 5:22 Efe 5:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Żony swym mężom poddawajcie się, jako panu.
2.WUJEK.1923Żony niechaj będą poddane mężom swym, jako Panu;
3.RAKOW.NTŻony własnym mężom poddawajcie się, jako Panu;
4.GDAŃSKA.1881Żony! bądźcie poddane mężom swoim, jako Panu;
5.GDAŃSKA.2017Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu.
6.JACZEWSKIŻony niech będą poddane mężom swoim, jako Panu:
7.SYMONŻony niechaj będą poddane mężom swym, jako Panu:
8.MARIAWICINiewiasty niech będą poddane mężom swoim, tak jako Panu;
9.DĄBR.WUL.1973Niewiasty niech będą uległe mężom swym jako Panu,
10.DĄBR.GR.1961Niewiasty niech będą uległe mężom swym jak Panu,
11.TYSIĄCL.WYD5Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu,
12.BRYTYJKAŻony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu,
13.POZNAŃSKAŻony swoim mężom jak Panu,
14.WARSZ.PRASKAŻony niech będą poddane swym mężom, tak jakby ulegały samemu Panu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Żony, bądźcie posłuszne swoim mężom jak Panu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITŻony, ulegajcie swym mężom jak Panu.
17.TOR.PRZ.2023Żony, bądźcie uległe swoim mężom, jak Panu;