« Efe 5:22 List do Efezjan 5:23 Efe 5:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdyż mąż jest głową żony, jako i Christus głową zboru: a ten jest zbawiciel ciała.
2.WUJEK.1923Albowiem mąż jest głową żony, jako Chrystus jest głową kościoła: on Zbawicielem ciała jego.
3.RAKOW.NTAbowiem mąż jest głową żony, jako i Christus głową zborową; i sam jest Zbawicielem ciała.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem mąż jest głową żony, jako i Chrystus głową kościoła; a on jest zbawicielem ciała.
5.GDAŃSKA.2017Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła, jest on też Zbawicielem ciała.
6.JACZEWSKIbo mąż jest głową żony, jako Chrystus jest głową kościoła. Mąż jest obrońcą żony.
7.SYMONalbowiem mąż jest głową żony, jako Chrystus jest głową Kościoła, ciała swego, którego on jest Zbawicielem.
8.MARIAWICIbo mąż jest niewieście głową, tak jako Chrystus Głową jest Kościołowi. On jest Zbawicielem Ciała jego.
9.DĄBR.WUL.1973bo mąż jest głową żony, jako Chrystus jest głową Kościoła, ciała swojego, którego jest Zbawicielem.
10.DĄBR.GR.1961bo mąż jest głową żony, jak Chrystus jest głową Kościoła, ciała (swojego), którego jest Zbawicielem.
11.TYSIĄCL.WYD5bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła: On - Zbawca Ciała.
12.BRYTYJKABo mąż jest głową żony, jak Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem.
13.POZNAŃSKAgdyż mąż jest dla żony głową, jak Chrystus jest Głową dla Kościoła, On, Zbawiciel Ciała.
14.WARSZ.PRASKAMąż jest bowiem głową żony, podobnie jak Chrystus jest Głową Kościoła. Jest On również Zbawcą swego Ciała [Kościoła].
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Zgromadzenia Wybranych. On też jest zbawicielem ciała.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus Głową Kościoła - On jest Zbawcą Ciała.
17.TOR.PRZ.2023Mąż bowiem jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła; On też jest Zbawicielem ciała.