« Efe 5:23 List do Efezjan 5:24 Efe 5:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tak jako zbór poddan jest Christusowi, tak i żony swym mężom we wszem.
2.WUJEK.1923Ale jako kościół poddany jest Chrystusowi, tak téż żony swoim mężom we wszystkiem.
3.RAKOW.NTAle jako Zbór poddany jest Christusowi, tak też żony własnym mężom, we wszytkim.
4.GDAŃSKA.1881Jako tedy kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony mężom swoim we wszystkiem.
5.GDAŃSKA.2017Jak więc kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim.
6.JACZEWSKIJako kościół uległym jest Chrystusowi, tak i żony niech będą uległe we wszystkiem mężom swoim.
7.SYMONJako tedy Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swym mężom we wszystkiem poddane być mają.
8.MARIAWICIJako tedy Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też i niewiasty niech będą swoim mężom we wszystkiem.
9.DĄBR.WUL.1973A jako Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony mężom swym we wszystkim poddane być mają.
10.DĄBR.GR.1961A jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony mężom swym we wszystkim (poddane być mają).
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim.
12.BRYTYJKAAle jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim.
13.POZNAŃSKAJak Kościół podległy Chrystusowi, tak niech żony będą podległe we wszystkim mężom.
14.WARSZ.PRASKAI jak Kościół jest poddany Chrystusowi, tak też żony powinny ulegać we wszystkim swoim mężom.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz jak Zgromadzenie Wybranych jest we wszystkim posłuszne Chrystusowi, tak i żony powinny być swoim mężom.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITToteż jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów, we wszystkim.
17.TOR.PRZ.2023Ale tak, jak Kościół uległy jest Chrystusowi, tak i żony własnym mężom we wszystkim.