« Efe 5:24 List do Efezjan 5:25 Efe 5:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mężowie miłujcie swe żony, jako i Christus umiłował zbór y siebie samego wydał zań.
2.WUJEK.1923Mężowie! miłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował kościół i samego siebie wydał zań,
3.RAKOW.NTMężowie miłujcie żony wasze, jako i Christus umiłował Zbór, i samego siebie wydał zań;
4.GDAŃSKA.1881Mężowie! miłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował kościół i wydał samego siebie za niego,
5.GDAŃSKA.2017Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie;
6.JACZEWSKIMężowie, miłujcie żony swoje, jako Chrystus umiłował kościół i samego siebie zań wydał,
7.SYMONMężowie, miłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował Kościół i samego siebie wydał zań,
8.MARIAWICIMężowie, miłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował Kościół i wydał Siebie Samego zań,
9.DĄBR.WUL.1973Mężowie, miłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie,
10.DĄBR.GR.1961Mężowie, miłujcie żony (wasze), jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie,
11.TYSIĄCL.WYD5Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie,
12.BRYTYJKAMężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie,
13.POZNAŃSKAMężowie, miłujcie (wasze) żony, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie,
14.WARSZ.PRASKAMężowie niech miłują swoje żony, bo Chrystus również umiłował Kościół i wydał zań samego siebie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mężowie, miłujcie wasze żony, jak i Chrystus umiłował Zgromadzenie Wybranych oraz wydał za nie samego siebie,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMężowie natomiast, kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie,
17.TOR.PRZ.2023Mężowie, miłujcie swoje żony, tak jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie,