« Efe 5:25 List do Efezjan 5:26 Efe 5:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby ji poświęcił, oczyściwszy kąpielą wody w słowie.
2.WUJEK.1923?Aby go poświęcił, oczyściwszy go omyciem wody w słowie żywota,
3.RAKOW.NTAby go poświęcił, oczyściwszy omyciem onej wody w słowie;
4.GDAŃSKA.1881Aby go poświęcił, oczyściwszy omyciem wody przez słowo;
5.GDAŃSKA.2017Aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo;
6.JACZEWSKIaby go uświęcić; obmył on go wodą i słowem żywota,
7.SYMONaby go poświęcił, obmywszy w kąpieli z wody przez słowo żywota:
8.MARIAWICIaby go poświęcił, obmywszy go obmyciem wody w słowie żywota,
9.DĄBR.WUL.1973aby go uświęcić obmyciem wodą w słowie żywota.
10.DĄBR.GR.1961aby go uświęcić obmyciem wodą przez słowo.
11.TYSIĄCL.WYD5aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo,
12.BRYTYJKAAby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo,
13.POZNAŃSKAaby go uświęcić, oczyściwszy przez obmycie wodą, połączone ze słowem,
14.WARSZ.PRASKAChciał przez to uświęcić Kościół i obmyć go wodą przy użyciu słowa;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.by je uczynić świętym, po oczyszczeniu kąpielą wody w Słowie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITaby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie.
17.TOR.PRZ.2023Aby go uświęcić, oczyszczając kąpielą wodną przez Słowo,