« Efe 5:26 List do Efezjan 5:27 Efe 5:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby ji wystawił sobie sławnym zborem niemającym zmazy, albo zmarsku, albo co takiego; ale aby był święty, i bez naganienia.
2.WUJEK.1923A sam sobie wystawił kościół chwalebny, nie mający zmazy albo zmarszczku, alebo czego takowego; ale iżby był święty i niepokalany.
3.RAKOW.NTAby wystawił go samemu sobie chwalebnym Zborem, nie mającym zmazy, abo zmarsku, abo czego z tych rzeczy, ale iżby był święty, i nienaganiony.
4.GDAŃSKA.1881Aby go sobie wystawił chwalebnym kościołem, nie mającym zmazy albo zmarszczku, albo czego takiego, ale iżby był święty i bez nagany.
5.GDAŃSKA.2017By stawić przed sobą kościół chwalebny, niemający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny.
6.JACZEWSKIaby uczynić sobie kościół wspaniały, nie mający ani zmazy, ani zmarszczki, ani nic podobnego: lecz kościół święty i nieskalany.
7.SYMONaby sam sobie stawił Kościół chwalebny, bez skazy, albo zmarszczki, lub czego podobnego: ale iżby był święty i niepokalany.
8.MARIAWICIaby On Sam Sobie wystawił Kościół chwalebny, któryby nie miał plamy, albo zmarszczki, albo czegoś takowego, ale żeby był święty i niepokalany.
9.DĄBR.WUL.1973I zgotował sobie Kościół pełen chwały, nieskalany i bez zmazy, bez czegokolwiek, co by mu ujmę przynosiło, ale święty i niepokalany.
10.DĄBR.GR.1961I zgotował sobie Kościół pełen chwały, nieskalany i bez zmazy, bez czegokolwiek, co by mu ujmę przynosiło, ale święty i niepokalany.
11.TYSIĄCL.WYD5aby samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany.
12.BRYTYJKAAby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany.
13.POZNAŃSKAaby przygotować sobie Kościół chwalebny, bez skazy, bez jakichkolwiek uchybień, lecz święty i nieskalany.
14.WARSZ.PRASKApragnął stawić przed sobą ów Kościół w całym jego pięknie, bez żadnej skazy lub rysy albo jakiegoś braku, ale w świętości i nieskazitelności.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aby mógł je postawić przy sobie, jako wspaniałe Zgromadzenie Wybranych, nie mające skazy, czy zmarszczki, lub czegoś z takich; ale by było święte i bez zarzutu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITChciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nie skalany.
17.TOR.PRZ.2023Aby postawić go przy sobie jako Kościół pełen chwały, nie mający plamy ani zmarszczki, ani żadnych z tych rzeczy, ale żeby był święty i nienaganny.