« Efe 5:27 List do Efezjan 5:28 Efe 5:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tak dłużni są mężowie miłować swoje żony, jako swe ciała. Kto miłuje swoję żonę, siebie samego miłuje.
2.WUJEK.1923Tak i mężowie mają miłować żony swoje, jako swoje ciała. Kto miłuje żonę swoję, samego siebie miłuje.
3.RAKOW.NTTak powinni są mężowie miłować swoje żony, jako swoje ciała. Kto miłuje swoję żonę, samego siebie miłuje.
4.GDAŃSKA.1881Tak powinni mężowie miłować żony swoje, jako swoje własne ciała; kto miłuje żonę swoję, samego siebie miłuje.
5.GDAŃSKA.2017Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje.
6.JACZEWSKITak mężowie winni miłować żony swoje, jako ciało swoje. Kto swoją żonę miłuje, ten miłuje samego siebie.
7.SYMONTak mężowie mają miłować swe żony, jak własne swe ciało. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje.
8.MARIAWICITakże też i mężowie mają miłować żony swoje, tak jako ciała swoje. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje.
9.DĄBR.WUL.1973Tak mężowie mają miłować swe żony jak własne swe ciało. Kto miłuje żonę swoją, siebie samego miłuje.
10.DĄBR.GR.1961Tak i mężowie mają miłować swoje żony, jak własne ciało. Kto miłuje żonę swoją, siebie samego miłuje.
11.TYSIĄCL.WYD5Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje.
12.BRYTYJKATak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje.
13.POZNAŃSKAMężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, sam siebie miłuje.
14.WARSZ.PRASKAMężowie powinni miłować żony tak jak własne ciała. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mężowie powinni tak miłować swoje żony, jak swoje własne ciała. Kto miłuje swoją żonę miłuje siebie samego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie mężowie niech kochają swoje żony - tak, jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie.
17.TOR.PRZ.2023Tak też mężowie powinni miłować swoje żony, jak swoje ciała; kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje.